« Powrót do "Zaprawy, kleje - Izolbet"
Zaprawa murarska cementowo - wapienna

Do wznoszeniu murów wewnętrznych i zewnętrznych z elementów drobno i średniowymiarowych ceramicznych, betonowych, gazobetonowych, silikatowych, kamiennych przy grubości spoiny - powyżej 8 mm.

ZUŻYCIE ZAPRAWY
Średnie zużycie wynosi około 25 kg (1 worek) na 0,5-0,7m² muru grubości 1/2 cegły przy użyciu cegły pełnej, przy założeniu grubości spoiny do ok. 15 mm.

 

Deklarowana cecha, przy

maksymalnej ilości 4,25l wody na

25kg suchej zaprawy

Jednostka

Wartość deklarowana

Czas zachowania właściwości

roboczych

min

70

Zawartość chlorków

 

NPD

Zawartość powietrza

 

NPD

Wytrzymałość na ściskanie

MPa

>5

Poczałkowa wytrzymałość spoiny na

ścinanie

MPa

>0,15

Absorpcja wody

Kg/m²min0,5

>0,15

Przepuszczalność pary wodnej współczynnik

dyfuzji μ

 

15/35

Gęstość stwardn. wysusz. zaprawy

kg/m³

1700-1750

Współczynnik przewodzenia ciepła-A

10,dry

W/m*K

P=50%- 0,83

P=90%- 0,93

Trwałość: mrozoodporność – ubytek

masy

%

<10

Trwałość: mrozoodporność- spadek

wytrzymałości na zginanie

%

<50

Maksymalna frakcja kruszywa

 

NPD

Czas korekty

 

NPD

Reakcja na ogień

 

Klasa A1