« Powrót do "Zaprawy, kleje - Izolbet"
Zaprawa tynkarska cementowo- wapienna

Do wykonania oraz naprawy tradycyjnych tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Jest zaprawą o wszechstronnym zastosowaniu. Nadaje się do wykonywania przecierek na tynkach istniejących i wyrównywania powierzchni warstwą grubości od 8 do 25mm.

ZUŻYCIE ZAPRAWY
Średnie zużycie zaprawy tynkarskiej wynosi około 25 kg (1 worek) na 1 m² tynkowanej powierzchni muru przy grubości tynku 15mm. Zużycie może zmieniać się w zależności od stopnia nierówności podłoża.

 

Deklarowana cecha, przy

maksymalnej ilości 4,25l wody na

25kg suchej zaprawy

Jednostka

Wartość deklarowana

Czas zachowania właściwości

roboczych

min

<80

Zawartość chlorków

 

NPD

Zawartość powietrza

 

NPD

Wytrzymałość na ściskanie

MPa

>4 CSIII

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia (FP)

MPa

>0,3 FP:A

Absorpcja wody

Kg/m²min0,5

>0,3 W1

Przepuszczalność pary wodnej współczynnik

dyfuzji μ

 

<25

Gęstość stwardniałej wysuszonej zaprawy

kg/m³

1850-1900

Współczynnik przewodzenia ciepła

W/m*K

P=50%- 0,96

P=90%- 1,06

Trwałość: mrozoodporność – ubytek

masy

%

<3%

Trwałość: mrozoodporność- spadek

wytrzymałości na zginanie

%

<40%

Reakcja na ogień

 

Klasa A1